logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Obecně prospěšná společnost působící v Jihomoravském kraji

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

logo TyfloCentra Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s.
poskytovatel sociálních služeb pro zrakově postižené
v Jihomoravském kraji
den zápisu: 28.08.2000
sídlo: Chaloupkova 7, 612 00 Brno
korespondenční adresa: Chaloupkova 3, 612 00 Brno

Chaloupkova 3 - čelní pohled na budovu, v níž sídlíme

IČ: 26223210, č.ú.: 2025306339/0800
tel.: 515 919 770
e-mail: vedeni@centrumpronevidome.cz
web: www.centrumpronevidome.cz
ředitelka: RNDr. Hana Bubeníčková
e-mail: bubenickova@tyflocentrum.cz
předseda správní rady: Pavel David

Přispějte prosím na projekt
Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky v Brně.
č.ú.: 30015 - 2025306339/0800
Můžete přispět i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DRAK na telefonní číslo 87 777
Děkujeme.
Více informací na www.chaloupka.org.

Naše sídlo, které chceme přestavět.   HapAteliér ve staré klubovně.   Učebna PC ve staré budově.   Cvičná kuchyně ve staré budově.


Informace o našich aktivitách, které proběhly či pravidelně probíhají v rámci našich služeb, najdete na www.centrumpronevidome.cz/aktivity.O našich aktivitách se také dočtete v časopise Chaloupka. Informace o aktuálně připravovaných aktivitách najdete v programech akcí, fotografie pak ve fotogaleriích na PicasaWebu a Flickru.