logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Registrované sociální služby poskytované společnostmi typu TyfloCentrum

Do roku 2006 české zákonodárství znalo pouze dva typy sociálních služeb, a to pečovatelskou službu a ústavní péči. Po roce 1990 však v České republice vznikaly nové druhy sociálních služeb a tento proces si po čase vynutil vznik Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2007 a mimo jiné uzákonil celkem 33 druhů sociálních služeb.

Nejčastější zaregistrované sociální služby pro zrakově postižené ve společnostech typu TyfloCentrum:

Sociální služby zrakově postiženým poskytujeme již ve 45 městech České republiky.

Přehled služeb, které jsme zaregistrovali a informace o tom, v jakých městech sociální služby nabízíme (pro zobrazení registrovaných služeb jednotlivých TyfloCenter klikněte na název konkrétního TyfloCentra):

Přehledná tabulka registrovaných služeb ke stažení (pdf; 28 kB)

O sociálních službách

(výpis ze Zákona o sociálních službách)

Formy sociálních služeb

Skupiny sociálních služeb

Druhy sociálních služeb

 1. ve skupině sociální péče
  • osobní asistence (§ 39)
  • pečovatelská služba (§ 40)
  • tísňová péče (§ 41)
  • průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
  • podpora samostatného bydlení (§ 43)
  • odlehčovací služby (§ 44)
  • centra denních služeb (§ 45)
  • denní stacionáře (§ 46)
  • týdenní stacionáře (§ 47)
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
  • domovy pro seniory (§ 49)
  • domovy se zvláštním režimem (§ 50)
  • chráněné bydlení (§ 51)
  • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52)
 2. ve skupině sociální prevence
  • raná péče (§ 54)
  • telefonická krizová pomoc (§ 55)
  • tlumočnické služby (§ 56)
  • azylové domy (§ 57)
  • domy na půl cesty (§ 58)
  • kontaktní centra (§ 59)
  • krizová pomoc (§ 60)
  • intervenční centra (§ 60a)
  • nízkoprahová denní centra (§ 61)
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
  • noclehárny (§ 63)
  • služby následné péče (§ 64)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
  • sociálně terapeutické dílny (§ 67)
  • terapeutické komunity (§ 68)
  • terénní programy (§ 69)
  • sociální rehabilitace (§ 70)

Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15