logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Registrované sociální služby poskytované společnostmi typu TyfloCentrum

Do roku 2006 české zákonodárství znalo pouze dva typy sociálních služeb, a to pečovatelskou službu a ústavní péči. Po roce 1990 však v České republice vznikaly nové druhy sociálních služeb a tento proces si po čase vynutil vznik Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2007 a mimo jiné uzákonil celkem 33 druhů sociálních služeb.

Nejčastější zaregistrované sociální služby pro zrakově postižené ve společnostech typu TyfloCentrum:

K vyhledání služeb použijte Registr poskytovatelů sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro snadné vyhledání použijte "rozšířené vyhledávání" např. podle IČ:
TyfloCentrum Brno, o.p.s. (IČ 26223210)
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. (IČ 25975498)
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČ 26908042)
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. (IČ 25248863)
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. (IČ 25475894)
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. (IČ 25862294)
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (IČ 2586315)
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. (IČ 25997343)
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. (IČ 25248421)
TyfloCentrum Praha, o.p.s. (IČ 26727765)
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ 25453629)
TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. (IČ 26026848)

O sociálních službách

(výpis ze Zákona o sociálních službách)

Formy sociálních služeb

Skupiny sociálních služeb

Druhy sociálních služeb

 1. ve skupině sociální péče
  • osobní asistence (§ 39)
  • pečovatelská služba (§ 40)
  • tísňová péče (§ 41)
  • průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
  • podpora samostatného bydlení (§ 43)
  • odlehčovací služby (§ 44)
  • centra denních služeb (§ 45)
  • denní stacionáře (§ 46)
  • týdenní stacionáře (§ 47)
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
  • domovy pro seniory (§ 49)
  • domovy se zvláštním režimem (§ 50)
  • chráněné bydlení (§ 51)
  • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52)
 2. ve skupině sociální prevence
  • raná péče (§ 54)
  • telefonická krizová pomoc (§ 55)
  • tlumočnické služby (§ 56)
  • azylové domy (§ 57)
  • domy na půl cesty (§ 58)
  • kontaktní centra (§ 59)
  • krizová pomoc (§ 60)
  • intervenční centra (§ 60a)
  • nízkoprahová denní centra (§ 61)
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
  • noclehárny (§ 63)
  • služby následné péče (§ 64)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
  • sociálně terapeutické dílny (§ 67)
  • terapeutické komunity (§ 68)
  • terénní programy (§ 69)
  • sociální rehabilitace (§ 70)

Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15