logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Historie

Co je to TyfloCentrum?

Základ slova pochází z řeckého TYFLOS - slepý. TyfloCentrum představuje místo, kde se schází nevidomí a slabozrací lidé a kde nacházejí pomoc při svém nelehkém údělu.

Základ TYFLO se používá ve speciální pedagogické disciplině, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených, Tyflopedie. Věda, která zevšeobecňuje to, co přinášejí různé vědy k otázce života člověka s poškozením zraku i jeho důsledky se nazývá Tyflologie.

před rokem 1989

V České republice se tento základ slova poprvé použil již v osmdesátých letech 20. století. Při tehdejším Svazu invalidů vzniklo pracoviště zvané Tyflokabinet, které bylo prvním pracovištěm předvádějícím kompenzační pomůcky pro zrakově postižené u nás. Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR (1990 - 1996) si toto pracoviště ponechala a v devadesátých letech zřídila několik regionálních odboček. Svaz invalidů také vydával odborný časopis Tyflologické listy, které redigoval prof. Ján Jesenský, CSc. V 90-tých letech se jejich realizace ujal Tyfloservis.

1989 - 1996

V prosinci roku 1989 vznikla Česká unie nevidomých a slabozrakých ČR (1989-1996), první nezávislé občanské sdružení nového typu. V roce 1991 zakládá Tyfloservis - první odborné středisko, které na profesionální úrovni začalo poskytovat kromě poradenství a zácviku práce s kompenzačními pomůckami denní potřeby především terénní základní sociální rehabilitaci později osleplých občanů České republiky (poskytuje dodnes ve všech krajích). Česká unie nevidomých a slabozrakých položila základy k dalším profesionálním službám pro nevidomé (výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér, služby spojené s využitím výpočetní techniky - pomůcky založené na bázi PC, Internet pro nevidomé, knihovna digitalizovaných textů, sociálně právní poradenství, podpora integračních aktivit lidí se zrakovým postižením, asistentské služby, rekvalifikace, prodejnu Tyflopomůcek).

1997 - 2000

Po sjednocení obou organizací v roce 1996 jejich nástupkyně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR vytvořila komplex odborných služeb a předpona TYFLO se objevila v názvech některých odborných středisek (Tyfloservis, Centrum tyflotechnických pomůcek, Prodejna tyflopomůcek). Sjednocení hnutí zrakově postižených mělo rozhodně velký význam pro metodickou část práce odborných služeb a pro vyrovnávání rozdílů mezi regionálními pracovišti.

po roce 2000

Postupné vyčleňování odborných služeb ze struktury Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých vlastně započalo již v roce 1998, kdy byla ze struktur SONS vyčleněna raná péče a vzniklo nové občanské sdružení Společnost pro ranou péči. V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v návaznosti na změny v územně správním uspořádání státu a samosprávy rozhodla zahájit postupné osamostatňování dalších odborných služeb.

Jak jsme vznikla?

Přelom tisíciletí přinesl bouřlivé události

Počátkem roku 2000 jsme jako všechny jiné roky ještě jako součást Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých očekávali výsledky dotačního řízení na MPSV jako nejvýznamnějšího zdroje příjmů. Výsledky nás tehdy naprosto šokovaly – 7 projektů skončilo v kategorii „vyřazeno“, 3 projekty v tzv. „útlumovém“ programu. Proč? Byla asi nejčastější otázka, kterou jsme si tenkrát kladli. Proč? Naše projekty byly zavedené a léty prověřené potřebné služby.

Nezbývalo, než dát jasně najevo, co si o rozhodnutí úředníků na MPSV myslíme. Dne 20. ledna 2000 se uskutečnila stávka před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zúčastnilo na 500 nevidomých, slabozrakých, zaměstnanců SONS a jejich sympatizantů. Jednalo se o protest, který snad ani ve světových dějinách slepeckého hnutí nemělo obdoby. Petiční akce přinesla více než 26 400 podpisů, veřejnost i média byla na naší straně. Uvádíme alespoň jeden úryvek z článku uveřejněného v Mladé Frontě Dnes (18.4.2000):

MF Dnes – 18.4.2000
Střediska pro nevidomé letos nedostala dotace
Brno - Střediska, která zajišťovala péči o nevidomé, zatím letos nezískala státní dotace. Lidem, kteří jsou v nich zaměstnáni, tak hrozí, že přijdou o práci a nevidomí o služby, na které si za šest let fungování středisek zvykli.
Komise ministerstva práce a sociálních věcí k velké nelibosti lidí ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nepodpořila sedm projektů, tři další jsou v útlumovém programu. "Přitom jde o služby, které nabízíme už šest let a které se plně osvědčily. Jedenáct středisek v celé zemi zajišťovalo výuku obsluhy pomůcek pro nevidomé, devatenáct středisek se zabývalo integračními aktivitami. Nyní musíme všechny projekty zastavit, nemůžeme třeba platit za prostory, které máme pronajaty. Je hrozná škoda likvidovat něco, co fungovalo velmi dobře," řekla Hana Bubeníčková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.
Bubeníčkovou především mrzí, že neexistují jasná pravidla, podle kterých by se peníze od státu rozdělovaly. "Ministerští úředníci například argumentovali tím, že děláme konkurenci státní pečovatelské službě. My však v projektech nenabízíme úklidy a nákupy, ale jiné služby, které nevidomí a slabozrací potřebují. Organizovali jsme například kurzy, jak jednat na úřadech, pořádali jsme různá vzdělávací školení nebo praktickou výuku používání pomůcek," řekla. Dodala, že z těchto středisek nyní budou muset odejít kvalifikovaní zaměstnanci. Přitom dvě třetiny pracovníků mají změněnou pracovní schopnost. "U všech zaměstnanců z těchto středisek, kteří mají změněnou pracovní schopnost, už jednáme s úřady práce o povolení dát jim výpověď. Přitom jde o lidi, kteří jsou kvalifikovaní, mají znalosti z psychologie. Navíc dělali opravdu za symbolickou mzdu, která se ani neblíží platu v rozpočtových organizacích," řekla Bubeníčková, která má výpověď dostat také.
Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého nevidomí požádali o schůzku a přehodnocení stanoviska úřadu, uvedl, že zatím nejde o konečné rozhodnutí. "Předpokládám, že příští týden to bude uzavřeno," řekl v neděli Špidla, podle kterého rozhodovala pouze kvalita projektu.
Bubeníčková se však obává, že i když se rozhodnutí ministerstva změní, střediska už nebudou fungovat tak, jak by měla. "Lidé ve střediscích žijí v nejistotě a někteří si určitě najdou novou práci. Těžko za ně seženeme okamžitě náhradu," uvedla. Nevidomí, kteří proti dotační politice státu protestovali už v lednu a na svou podporu získali pod petičními archy téměř dvacet osm tisíc podpisů, nyní vyčkávají konečného rozhodnutí ministerstva. Proto ani neukončili víkendové jednání své konference a delegáti jsou rozhodnuti se okamžitě poradit o dalších krocích.
TOMÁŠ FRÁNEK

Vyjednávání s úředníky MPSV bylo nesmírně obtížné, v kategorii vyřazených projektů zůstaly především projekty s vybudovanou regionální strukturou ("Nácvik obsluhy pomůcek" a „sociální práce a socioterapeutické aktivity“).

Řešení

V roce 2000 se pod vlivem tehdejších událostí rozhodovalo o budoucnosti služeb pro nevidomé. Bylo jasné, že je nadále nelze provozovat pod jedinou organizací. Osamostatnilo se Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, které vzniklo v roce 1993, a také se osamostatnil Tyfloservis se svými krajskými středisky, který vznikl v roce 1991.

Tyfloservis je od roku 2000 samostatnou celostátně působící organizací se sídlem v Praze, která má 11 krajských pracovišť. Hlavním cílem činnosti a základním projektem Tyfloservisu ve všech krajích je poskytování terénní sociální rehabilitace lidem osleplým ve věku nad 15 let, realizovaná převážně v domácím prostředí klientů.

Středisko v Hradci Králové obsluhuje Královéhradecký i Pardubický kraj. Středisko v Praze Prahu a Středočeský kraj.

Mimo tyto již zavedené služby bylo rozhodnuto o vzniku zcela nových typů organizací poskytující služby nevidomým, které by samostatně působily v jednotlivých krajích.

Dostaly název TyfloCentrum a pro odlišení byl do názvu vložen ještě název krajského města a tak vznikly samostatné společnosti TyfloCentrum Brno, TyfloCentrum Olomouc, TyfloCentrum Ostrava atd. Tyto společnosti postupně vznikaly v letech 2000 – 2003. Společnosti typu TyfloCentrum vznikly v každém kraji jako samostatné společnosti a nemají žádné společné vedení. Některá TyfloCentra ve svých krajích vytvořila síť regionálních středisek.

Do vínku jednotlivým TyfloCentrům byly dány tyto služby:

TyfloCentrum Zlín fungovalo jen v letech 2002 - 2006, nyní je jeho činnost zastavena, v Jihočeském kraji se obecně prospěšná společnost jako jediná jmenuje Tyflokabinet České Budějovice, a stejně tak jako TyfloCentrum Plzeň a TyfloCentrum Jihlava síť regionálních pracovišť ve svých krajích nevytvořily, TyfloCentrum Ostrava svá regionální střediska po realizaci projektu SROP neudrželo, TyfloCentrum Praha působí v Praze i ve Středočeském kraji.

Význam řešení

Byla to změna k dobrému? Na tuto otázku existuje určitě celá řada názorů. Šlo především o záchranu služeb, které v jednotlivých regionech byly poskytovány lidem s těžkým postižením zraku a o dostatek finančních prostředků na tyto potřebné služby.

Protože velký objem dotačních prostředků soustředěných v jediné organizaci byl jistě jednou z příčin nevole úředníků v roce 2000 (a dost možná i v letech minulých) financovat projekty SONS, jedinou možnou cestou byla cesta založení samostatných organizací, které by plnily funkci poskytovatelů sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Množství služeb, které mají dnes SONS a všechny dceřiné obecně prospěšné společnosti zaregistrovány a na které dostávají finanční prostředky, by v režimu Zákona o sociálních službách z jednoho ústředí nebyla šance efektivně vést a spravovat. Do mnohých měst by se naše služby pod jediným vedením určitě nedostaly. TyfloCentra dnes působí ve více než třech desítkách městech České republiky a přidáme-li k nim ještě dalších skoro třicet míst, v nichž své služby zaregistrovala SONS, je to již poměrně rozsáhlá síť odborných pracovišť sloužících nevidomým a slabozrakým klientům.


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15