logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Studijní cesta do Dánska

mapa Dánska

Na počátku letošního září bylo ještě téměř letní počasí a pracovníci moravských společností TyfloCentrum Olomouc, Brno a Ostrava navštívili Dánsko. Studijní cesta byla součástí projektu "Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé". Realizátorem projektu je TyfloCentrum Olomouc, partnery projektu TyfloCentrum Brno a TyfloCentrum Ostrava. Grant na tento projekt poskytla Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Evropské unie Phare 2001.

Cílem studijní cesty bylo v rámci možností jednoho týdne poznat život nevidomých v Dánsku a pro vlastní práci načerpat inspiraci, jak dál pokračovat v poskytování služeb nevidomým u nás.

Za pořádající Olomouc se studijní cesty zúčastnil Jan Příborský, Květa Nejezchlebová a Tomáš Ševčík, z Brna Hana Bubeníčková a Radek Pavlíček, který byl našim tlumočníkem, z Ostravy Karel Kurland a Petra Černošková. Členem naší výpravy byl i Jiří Mayer z Klatov a to nejen za společnost TyfloCentrum Plzeň, ale také jako redaktor Naší šance.

Text připravila Hana Bubeníčková, fotografie Radek Pavlíček
TyfloCentrum Brno, o.p.s.


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15