logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Aktivity - > Studijní cesta do Dánska - > Poslední den putování - opět Kodaň

Poslední den putování - opět Kodaň

Národní knihovna pro nevidomé v Kodani

Čtvrtý den jsme opět jeli směr Kodaň. Čekala nás Národní knihovna pro nevidomé a účast na oslavě 20. výročí založení B.O.S. Národní knihovna pro nevidomé má uzavřený provoz a výpůjčky lze realizovat pouze na telefonické objednání. Knihovna má 4 oddělení: oddělení péče pro čtenáře, hudební oddělení, informatiku a expedici. Audionahrávky namlouvají profesionálové - herci a každoročně přibývá 450 titulů. Braillských knih mají kolem 4 tisíc a každoročně přibývá asi 120 titulů. Od roku 1997 pracují s tzv. e-knihami v html formátu, které zájemcům rozesílají na disketách nebo e-mailem. Disponují 6 tisíci braillských notopisů.

Jedenáct tisíc čtenářů odebírá zvukové zvukové knihy, 400 čtenářů slepecký tisk a 50 čtenářů se zajímá o braillský notopis.

Zpracovávají 70 titulů časopisů, které jsou běžně v prodeji, čtenáři je mají za stejnou cenu jako v prodeji, Dánská asociace nevidomých zde zadává k výrobě 3 časopisy, za které platí jen symbolicky. Knihovna vydává 1 časopis svůj. Zajímavá návštěva byla v oddělení Informatiky. Zde mimo jiné učí zájemce, jak vytvářet přístupný web pro nevidomé. Mají vlastní hodnocení podobně jako u nás. Zatím testují weby ostatních knihoven a tato služba je placená, přesto je o testování zájem. Vyhlašují soutěž Odkaz měsíce a naše propagace Blind Friendly Web by se dala přirovnat k jejich kampani "Co říká web".

Setkání dánských nevidomých

Na oslavu 20. výročí založení B.O.S. jsme přijeli poněkud pozdě, nicméně jsme se mohli přesvědčit, jak vypadá takové setkání nevidomých v Dánsku, neboť tam jsme jich pohromadě viděli několik desítek včetně místní kapely zrakově postižených muzikantů.

Výstavka prací na setkání nevidomých v Institutu pro nevidomé při oslavě 20. výročí B.O.S.

Předchozí strana  Úvodní strana  Další strana


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15