logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Aktivity - > Studijní cesta do Dánska - > Putování ve Fredericii

Putování ve Fredericii

Rehabilitační a rekreační středisko ve Fredericii

Třetí den jsme navštívili rehabilitační a rekreační středisko ve Fredericii, ve městě, v němž jsme celou dobu pobytu v Dánsku nocovali. Fredericie je město na východním pobřeží Jutského poloostrova a je možné se tam dostat z německého Hamburku. Rehabilitační a rekreační středisko ve Fredericii je opět velmi podobně stavěná budova jako předešlá střediska, plošně rozsáhlá, prosvětlená budova s mnoha příjemnými prvky pro usnadnění orientace lidem, kteří oslepli a přijeli sem na kurz. Ředitelka Karen Peterson je nevidomá paní, pracuje zde 10 let, středisko bylo zbudováno před 13 lety. Středisko slouží nejen k rehabilitaci starších klientů, ale je koncipováno i jako rekreační středisko, kde je možné si zaplatit prázdninový pobyt. Výjimečně slouží jako hotel. Středisko má 60 dvoulůžkových pokojů, obvykle využíváno pro jednoho klienta. Kromě ubytovací části tu jsou učebny a část rekreační s bazénem. Obě části jsou vizuálně odlišné. Mají tu v rozích budovy jakési věže, které odlišnou dlažbou a odlišným ozvučením přispívají k lepší orientaci.

Kurz pro později osleplé začíná pohovorem, jehož cílem je zjistit, co potřebují a ušít klientovi program na míru. Učí lidi, co je baví. Soustřeďují se na 3 oblasti.

Kurzy trvají 14 dní každodenně, po návratu domů posílají dotazník, jehož cílem je zjistit, zda ještě něco nepotřebují. "Zde klienti dostanou pouhé základy, tady se obvykle začíná", říká paní ředitelka, klient pak pokračuje v regionálních vzdělávacích centrech nebo přímo v oblastních odbočkách.

Středisko má 30 - 40 stálých zaměstnanců, instruktoři jsou nevidomí, obslužný personál je vidící.

Nevidomí nebo slabozrací instruktoři jsou velkou motivací. Vzhledem k tomu, že kurzy ve středisku jsou určeny klientům, kteří právě přišli o zrak, jde především o motivaci a překonávání strachu. Středisko zajišťuje i školení instruktorů, instruktoři musí mít pedagogické minimum a znalosti z daného předmětu, probíhají zde kurzy pro učitele, zejména kurzy manuálních zručností.

Paní ředitelka nám prozradila, že dobrá spolupráce s oftalmology začala asi již v r. 1955, kdy začínali pracovat konzultanti. Často se setkávají s požadavky, které nemohou splnit, pak hledají toho, kdo je schopen požadavek naplnit. Jednalo se zejména o činnosti, které klienti vykonávali v době, kdy ještě viděli, např. práce na zahrádce, malování, práce v dílně. V příkladech uváděla požadavky, které se jim podařilo splnit včetně zájmu o malování, nevidomá paní dnes modeluje z hlíny a modely i vybarvuje. Paní ředitelka nám potvrdila velmi dobrou spolupráci a kooperaci mezi jednotlivými složkami služeb v Dánsku. Psychologa ve středisku nemají, ale využívají kurzy s psychologem. Paní ředitelka je názoru toho, že instruktoři v praxi jsou mnohdy lepšími psychology než studovaní psychologové.

Výuka psaní na klávesnici v Rehabilitačním středisku ve Fredericii   Nácvik práce s kamerovým systémem Twinkle v Rehabilitačním středisku ve Fredericii   Nácvik psaní za pomoci kamerového systému v Rehabilitačním středisku ve Fredericii

Kurzy manuálních zručností -pro ženy v Rehabilitačním středisku ve Fredericii   Zahrada v Rehabilitačním středisku ve Fredericii   Dílna manuální zručnosti - pro muže v Rehabilitačním středisku ve Fredericii, v popředí Honza Příborský

Pohled na celou dílnu (Rehabilitační středisko ve Fredericii)   Pracovní stoly v dílně  (Rehabilitační středisko ve Fredericii)   Obraz osleplé malířky (Rehabilitační středisko ve Fredericii)

Předchozí strana  Úvodní strana  Další strana


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15